Glas

In Den Haag wordt glas gescheiden ingezameld. Glas dient u in de glasbak te gooien. Gescheiden glas kan zo opnieuw verwerkt worden tot nieuwe grondstof voor nieuwe producten.

Meer informatie over o.a. de locaties van de glasbakken, wat mag er wel/niet in de glasbak en overige adviezen vindt u op de site van de Gemeente Den Haag: Glas

Of neem een kijkje op bijvoorbeeld de site van Maltha glasrecycling.

Tip! Gooi (gebroken glas) alleen in de glasbak en nooit in uw vuilniszak. Hiermee voorkomt u snijwonden bij de medewerkers die het afval ophalen.