Inzameling huishoudelijk afval

De gemeente Den Haag heeft de inzameling van het huishoudelijk afval ondergebracht bij HMS.
Als opdrachtgever is de gemeente Den Haag bepalend voor de beleidsmatige en uitvoerende taken die HMS voor de gemeente uitvoert. De basis voor de inzameling van huishoudelijk afval wordt gevormd door enerzijds de Samenwerkingsovereenkomst die de gemeente Den Haag heeft afgesloten met Renewi Overheidsdiensten BV (voorheen Van Gansewinkel Overheidsdiensten) en het Bestek Reinigingsdiensten uit 1998 en anderzijds het Huishoudelijk Afval Plan (HAP) waarin de gemeente Den Haag haar doelen heeft opgenomen voor de periode 2016-2020.

De gemeente Den Haag kent een scheidingspercentage van afgerond 30%. Het gemiddelde afvalscheidingspercentage in Nederland ligt momenteel op 50%. In 2020 willen we in heel Nederland 75% van ons afval scheiden. Om te komen tot 75% afvalscheiding is samenwerking tussen de gemeente, HMS en burgers onmisbaar. Alle partijen vervullen een belangrijke rol in de kringloop van afval weer terug naar grondstoffen. Hoe meer afval we scheiden, hoe beter het is voor ons milieu. Gescheiden afval kunnen we hergebruiken. Dat scheelt weer, want zo raken grondstoffen niet op en kost het veel minder energie om producten te produceren.