Restafval

DSCF0406Restafval is het gedeelte van het huishoudelijk afval dat overblijft nadat het afval is gescheiden. Het restafval wordt door de medewerkers van HMS opgehaald bij de aanbiedplaatsen, variërend van vuilniszakken, minicontainers/kliko’s of ondergrondse verzamelcontainers (oracs). Voor het aanbieden van restafval gelden bepaalde regels. Op de site van de gemeente Den Haag vindt u meer informatie over de aanbiedregels.

Inmiddels zijn er in de gemeente Den Haag ruim 5.650 oracs geplaatst waarin bewoners 24/7 hun restafval kwijt kunnen. Op de site van de gemeente Den Haag vindt u meer informatie over oracs.

In bepaalde wijken wordt het restafval ingezameld middels een minicontainer/kliko’s.
Op de site van de gemeente Den Haag vindt u meer informatie over de container/kliko