Organisatie

De interne hoofdstructuur bestaat uit de afdelingen:
Uitvoering, Bedrijfsbureau, Financiën en HRM.

Daarnaast heeft HMS een Raad van Commissarissen die uit drie leden bestaat.