Profiel van de onderneming

Ontstaan
HMS, voorheen Dienst Reiniging en onderdeel van de Dienst Stadsbeheer (DSB) van de gemeente Den Haag, is op 29 december 1998 ontstaan uit een partnerschap vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Den Haag en AVR. De doelstelling van deze samenwerkingsovereenkomst is te komen tot een efficiënte en op een kwalitatief hoogwaardig resultaatgerichte uitvoering van de reinigingstaak, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Door middel van een verbreding en intensivering van de samenwerking tussen de gemeente en AVR is tevens de doelstelling te komen tot een redelijk rendement. Begin 2007 is AVR samengegaan met Van Gansewinkel. Sindsdien wordt het statutaire management gevoerd door Van Gansewinkel Milieuservices Overheidsdiensten B.V.. Inmiddels is bekend dat op 28 februari 2017 Van Gansewinkel en Shanks zijn gefuseerd tot één nieuw bedrijf: Renewi.

Structuur
HMS is een Naamloze Vennootschap met als statutair bestuurder Renewi Overheidsdiensten B.V. en als enig aandeelhouder de gemeente Den Haag. Een Raad van Commissarissen (RvC) houdt onafhankelijk toezicht, richt zich op transparant en goed ondernemingsbestuur van HMS en houdt tevens toezicht op de financiële verslaglegging van HMS. De interne hoofdstructuur bestaat uit de afdelingen Directie, Uitvoering, Control en HR.

Werkterrein
Het werkterrein van HMS omvat het inzamelen van particulier afval van inwoners van de gemeente Den Haag alsmede de exploitatie van een drietal afvalbrengstations. Hierbij valt te denken aan huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval, groente-, fruit- en tuinafval (GFT), glas, papier & karton (OPK), plasticverpakkingsafval, blik & drankpakken (PMD), textiel en klein chemisch afval (KCA).
Daarnaast voert HMS een aantal speciale taken uit, waaronder het bestrijden van plaagdieren, het bestrijden van gladheid (winterperiode) en het opslaan van inboedels in geval van uitzettingen.

HMS Bedrijfsfilm 

Bekijk de bedrijfsfilm van Haagse Milieu Services.