Textiel

nieuwe textielbak ReShareIn Den Haag wordt textiel apart ingezameld middels textielbakken op straat en in textielcontainers bij de stadsboerderijen.

Textiel opnieuw gebruiken voorkomt afval, vermindert het gebruik van grondstoffen en bespaart energie.

Meer informatie over o.a. de locaties van de textielbakken/containers, wat mag er wel/niet in, vindt u op de site van de Gemeente Den Haag: Textiel