Udo Kock nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen HMS NV

Met ingang van 1 januari 2021 is de heer U. (Udo) Kock de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van HMS NV (Haagse Milieu Services), de afvalinzamelaar van Den Haag. De huidige voorzitter, de heer J.L. van Tuinen treedt reglementair af na 8 jaar het voorzitterschap te hebben vervuld.

De heer Kock (1970) is benoemd als voorzitter vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024. Hij is daarna herbenoembaar voor een tweede termijn van 4 jaar. De heer Kock is een ervaren bestuurder. Hij was in de periode 2014-2019 in Amsterdam locoburgemeester en wethouder financiën, economische zaken, Schiphol, haven, deelnemingen, Zuidas, marine terrein, waterbeheer en stadsdeel Centrum. Daarnaast is hij momenteel lid van de Raad van Toezicht van Museum het Rembrandthuis, lid van de Raad van Advies van de Vrije Universiteit Amsterdam en lid Instituutsadviesraad van het Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL). De directie van HMS NV is blij met deze benoeming: ‘De heer Kock brengt veel ervaring mee om de voorzittersrol van de RvC te vervullen in de complexe wereld van afval. Hij is bekend met het speelveld van private ondernemingen in relatie tot publieke opdrachtgevers en aandeelhouders.’