1. Homepage
  2. Over HMS
  3. Nieuws

Dynamisch inzamelen van start

25 januari 2021

Het afgelopen jaar heeft HMS de voorbereidingen getroffen om in Den Haag in plaats van het rijden van vaste inzamelroutes te werken met dynamisch inzamelen: inzamelen waar het nodig is.

In alle restafvalcontainers worden sensoren geplaatst. Deze sensoren staan in contact met het systeem van routeplanning bij HMS. De sensoren registreren de vulgraad van de container. Komt deze boven een bepaald niveau, dan wordt de container op de route geplaatst om geleegd te worden. Het systeem leert ook, zo kan het voorspellingen doen wanneer een container geleegd moet worden op basis van eerdere vulgegevens. Daar waar nodig worden de containers vaker geleegd en waar het kan minder. De verwachting is dat het totaal aantal ritten zal afnemen. Dit leidt tot minder verkeersbewegingen, minder overlast en minder CO2 uitstoot, terwijl er tegelijkertijd extra inzet is op plekken waar dit echt nodig is. In de loop van 2021 worden alle ondergrondse containers voor restafval in Den Haag voorzien van een sensor en zal wijk voor wijk gestart worden met dynamisch inzamelen.

Bekijk ook de film over dynamisch inzamelen in Den Haag en het artikel dat over dynamisch inzamelen verscheen op Haagse Handen.