1. Homepage
  2. Over HMS
  3. Duurzaamheid Duurzaamheid

Duurzaamheid

Met haar missie, visie en kernwaarden wil HMS een bijdragen aan een betere wereld en een sociale werkgever zijn. HMS vernieuwt continu om het hoofd te bieden aan uitdagingen zoals het schaars worden van grondstoffen, luchtvervuiling en klimaatverandering. Maar ook meer sociale uitdagingen als vergrijzing en arbeidsparticipatie. HMS innoveert om de ecologische footprint van HMS te verkleinen én de duurzaamheid van de Haagse samenleving te stimuleren. Als werkgever werkt HMS aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, ook als deze een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. 

Hergebruik

Samen met de gemeente Den Haag zet HMS zich in om zoveel mogelijk hergebruik van afval mogelijk te maken. Het ‘hergebruiksplan’ dat hiervoor gemaakt werd kent veel initiatieven. Projecten die hieruit voorvloeien zijn bijvoorbeeld de afvalsorteerstraatjes, invoering huis-aan-huis inzameling PMD incl. alternerend inzamelen, afvalscheiding in de hoogbouw, inzet mobiele inzamelpunt (MIP) en uitbreiding inzameling bio afval (GFT). Andere initiatieven zijn het apart inzamelen van matrassen om het hergebruik van materialen te stimuleren. Of een biovergister voor oud brood voor het opwekken van energie op het eigen terrein. Zodat afval weer een grondstof wordt voor nieuwe producten en toepassingen. 

Zonnepanelen en brandstof

Op de locaties van HMS zijn op de daken zonnepanelen geplaatst om voor een belangrijk deel te voorzien in de benodigde energie voor de gebouwen. Het wagenpark van HMS wordt steeds duurzamer, bedrijfspersonenwagens zijn zoveel mogelijk elektrisch en de vrachtwagens hebben emmissieklasse 5 of hoger en zijn daarmee zo schoon mogelijk. Dat betekent dat het wagenpark van HMS minimale uitstoot van schadelijke stoffen heeft. 

Sociale werkgever

HMS wil een goede werkgever zijn voor alle mensen. De gemiddelde dienstverbanden zijn lang en niet zelden zijn meerdere leden van een familie werknemer bij HMS. Dat zegt iets over loyaliteit en het duurzame werkgeverschap van HMS. Voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt geeft HMS goede begeleiding en werknemers die om wat voor reden in de schulden terechtkomen worden door HMS begeleid en waar mogelijk geholpen.