Over HMS
  1. Homepage
  2. Over HMS Over HMS

Profiel van HMS

De mensen van HMS werken iedere dag samen aan een opgeruimde stad. HMS zet duurzame en vernieuwende oplossingen in, met respect voor mens en milieu, om voor alle inwoners van Den Haag de stad schoon en leefbaar te houden. We denken mee en doen altijd net iets meer dan van ons wordt gevraagd. Zo zorgen wij voor een schone stad en bieden wij continuïteit voor onze medewerkers en partners.

Kernwaarden HMS

  • Veilig

  • Vakbekwaam

  • Verbindend

  • Vertrouwen

  • Vooruitstrevend

Ontstaan

HMS is ontstaan op 29 december 1998 uit een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Den Haag en AVR. Daarvoor maakten de mensen van HMS deel uit van de Dienst Reiniging als onderdeel van de Dienst Stadsbeheer (DSB) van de gemeente Den Haag.
De doelstelling van deze samenwerkingsovereenkomst en daarmee voor HMS, is een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de reinigingstaak binnen de geldende wet- en regelgeving. Begin 2007 ging AVR samen met Van Gansewinkel en in 2017 ging Van Gansewinkel samen met Shanks op in het nieuwe bedrijf: Renewi. Vanaf dat moment is Renewi Overheidsdiensten B.V. statutair bestuurder van de N.V. HMS met de gemeente Den Haag als enig aandeelhouder.

Werkgebied

Het werkgebied van HMS omvat het inzamelen van particulier afval van inwoners van de gemeente Den Haag en de exploitatie van een drietal afvalbrengstations. Hierbij valt te denken aan huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval, groente-, fruit- en tuinafval (GFT), glas, papier & karton (OPK), plasticverpakkingsafval, blik & drankpakken (PMD), textiel en klein chemisch afval (KCA). Daarnaast voert HMS een aantal speciale taken uit, waaronder het bestrijden van plaagdieren en gladheidsbestrijding (winterperiode).

Prestaties

In 2020 zamelde HMS in Den Haag circa 162.000 ton restafval, 35.000 ton grofvuil en zo’n 48.000 ton gescheiden afval in met circa 256 medewerkers en 87 voertuigen.

Strategie

Actief werken aan een duurzame wereld iséénvan de pijlers van de strategie van HMS.
De activiteiten van HMS zijn gericht op het verminderen van de CO2 footprint, het stimuleren van recycling en hergebruik, het algemeen verminderen van restafval en helpen met het waarderen van afval als grondstof. HMS staat midden in de Haagse maatschappij; draagt bij aan een schone en leefbare stad en steunt lokale goede doelen. Als werkgever wil HMS de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen stimuleren en streeft het naar duurzame inzetbaarheid van mensen, onder andere met goede training en opleiding. Goed werkgeverschap binnen ethische kaders, dat vindt HMS belangrijk. HMS werkt voortdurend aan het professionaliseren van de gehele organisatie en het initiëren en gebruiken van innovaties. De omgeving van HMS is complex met veel verschillende stakeholders. HMS wil voor alle stakeholders een proactieve partner zijn die de eigen organisatie duurzaam financieel gezond heeft en excellent opereert. Communicatie en kennisdeling zijn daarbij sleutelbegrippen.

Organisatiestructuur

HMS is een Naamloze Vennootschap met als statutair bestuurder Renewi Overheidsdiensten B.V. en als enig aandeelhouder de gemeente Den Haag. Een Raad van Commissarissen (RvC) houdt onafhankelijk toezicht, richt zich op transparant en goed ondernemingsbestuur van HMS en houdt tevens toezicht op de financiële verslaglegging van HMS. HMS kent een platte organisatie waarbij de afstand van de werkvloer tot het management heel klein is.

Management Team

Het management team van HMS wordt gevormd door Directeur dhr. Baars, Manager Operatie dhr. Kaltner, SHEQ (Safety, Health, Environment & Quality) Officer dhr. van der Does, Manager HR a.i. mevr. Bijl en de Manager Financiën dhr. Renema.


Stakeholders

Renewi 

Gemeente Den Haag