Inwoners
  1. Homepage
  2. Inwoners Inwoners

Inwoners van Den Haag

Voor de inwoners van Den Haag is HMS de afvalinzamelaar. De gemeente Den Haag bepaalt het beleid en HMS voert dit uit. HMS komt bij u in de straat afval ophalen en u kunt het brengen bij de afvalbrengstations van HMS. In Nederland hebben we als doel om zo snel mogelijk 75% van ons afval gescheiden te verwerken. In Den Haag zijn we al een heel eind, maar we zijn er nog niet. Daar is uw hulp bij nodig, door bijvoorbeeld uw afval gescheiden aan te bieden. In de huisvuilkalender ziet u welke ‘stroom’ afval HMS op welk moment bij u in de straat komt ophalen. Heeft u in de wijk ondergrondse afvalcontainers? Dan zorgt HMS ervoor dat deze tijdig geleegd worden. Heeft u suggesties of klachten, dan kunt u hier terecht.