Een opgeruimd Den Haag
met respect voor mens en milieu

Haagse Milieu Services

Een schoon en leefbaar Den Haag voor alle inwoners. Daar zetten de mensen van HMS Haagse Milieu Services zich iedere dag gezamenlijk voor in. Met duurzame en vernieuwende oplossingen en met respect voor mens en milieu.

In een stad als Den Haag wordt dagelijks zo’n 670 ton huishoudelijk afval geproduceerd. HMS zamelt dit in en vervoert dit naar anderen zodat de verschillende afvalstromen zoveel mogelijk gerecycled of opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit gebeurt dagelijks zo milieubewust en efficiënt mogelijk met zo’n 256 medewerkers en circa 87 voertuigen.

In 2022 heeft HMS circa 221.000 ton afval en grondstoffen ingezameld.