1. Homepage
  2. Over HMS

Jeffrey op de basisschool

29 maart 2023


Basisschool De Kleine Wereld had een themaweek over vuilnismannen. En hoe leuk is het dan dat een echte met zijn grote wagen langskomt? En dat je dan in de cabine mag zitten? Enthousiaste kleuters, enthousiaste docenten en ook voor Jeffrey een geslaagde dag waar hij het nodige van opgestoken heeft.

HMS wil graag helpen bij de voorlichting over afval en afvalinzameling aan kinderen. Kijk ook op ons YouTube kanaal ‘HMS Haagse Milieu Services’. Daar vind je ook de speciale film die wij maakten voor basisschool leerlingen over recycling.