1. Homepage
  2. Over HMS

Proef met elektrische vrachtwagens

26 juli 2022

In 2030 moeten alle nieuw aangeschafte voertuigen voor de reiniging, waaronder afvalinzameling, emissievrij zijn. HMS ondertekende daarvoor samen met de gemeente Den Haag het Convenant Duurzame Voertuigen in december 2019. Om deze doelstelling te halen, is onderzoek nodig om elektrische vrachtwagens in te passen in de planning en infrastructuur van HMS. Daarom start HMS met een proef waarbij twee elektrische vrachtwagen worden ingezet voor de afvalinzameling in de gemeente Den Haag.

De proef start wanneer deze wagens geleverd worden, naar verwachting is dat in de loop van 2023. In de proef wordt ervaring opgedaan met het rijden met een elektrische vrachtwagen en hoe deze efficiënt en effectief zijn in te passen in de bedrijfsvoering. Zaken die belangrijk zijn om de elektrische voertuigen in de toekomst structureel in te zetten zijn de actieradius van de wagens, hoeveelheden afval die meegenomen kunnen worden en bijvoorbeeld de laadtijd. Deze zijn van invloed op de inpassing in de planning. Daarnaast worden praktische zaken als laadinfrastructuur en gevolgen hiervan voor het elektriciteitsnetwerk onderzocht.