Ophalen afval
  1. Homepage
  2. Inwoners
  3. Ophalen afval Ophalen afval

Ophalen afval

Huisvuilzakken of minicontainers

In de gemeente Den Haag haalt HMS het afval op. In een aantal wijken staan containers, zowel ondergronds als bovengronds. Hier kunnen inwoners hun afval kwijt, deze containers worden op gezette tijden geleegd. Daarnaast wordt in Den Haag ook huis-aan-huis ingezameld. Dat kunnen huisvuilzakken zijn of minicontainers (‘kliko’). 

Kijk op de website van de gemeente Den Haag voor meer informatie over het hoe en wanneer afval in Den Haag wordt opgehaald en de aanbiedregels.

Rolcontainers

Inpandige afvalopslag

Bent u de beheerder van een gebouw met een inpandige afvalopslag? Of vertegenwoordiger van de VvE? Dan is het goed om te weten wat HMS van u verwacht als het gaat om het ledigen van de huisvuilcontainers.

De rolcontainers (660L) moeten op de afgesproken inzameldag voor 07.45 uur buiten staan. Zorg ervoor dat de kleppen/deksel(s) dicht zijn wanneer de containers buiten staan om overlast en vervuiling te voorkomen. Ook is het belangrijk om ze dicht bij de rijweg te zetten en op de rem.

Als de inzameldag een feestdag is, dan moeten de containers de eerste werkdag na de feestdag naar buiten.

De rolcontainers zijn alleen bedoeld voor de grijze huisvuilzakken. Grof vuil, chemisch afval, verhuis- of verbouwingsafval hoort niet in de container. Kijk voor de wijze van inzamelen daarvan op de site van de gemeente.

Na lediging moeten ze ook weer teruggezet worden in het gebouw. Het schoonmaken van de containers is ook een eigen verantwoordelijkheid. Is de container weg of beschadigd? Is de container weg of beschadigd? Neem dan contact op met HMS.

Nieuwe gebouwen met inpandige afvalopslag

Bent u bezig met het realiseren van een nieuw gebouw waarin inpandige afvalopslag is voorzien? Neem dan minimaal 2 maanden voor de oplevering contact op met HMS om de rolcontainers aan te vragen. Informatie die HMS nodig heeft en waarover afspraken gemaakt moeten worden:

  • Adres(sen) gebouw
  • Aantal huishoudens
  • Aantal rolcontainers
  • Aanbieddag(en)
  • Aanbiedplek rolcontainers